Dyrektor szkoły

Irena Adamowska

 

Wicedyrektorzy

Maria Przybyszewska

Leszek Walczak

Tomasz Dancewicz