UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Przemoc jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego młodego człowieka. Ponadto powoduje różnorodne urazy fizyczne a czasami nawet prowadzi do śmierci. Wiele badań dowodzi, ze współcześnie przemoc rówieśnicza najczęściej występuje w szkole oraz w Internecie, są to bowiem dwa miejsca, w których uczeń spędza najwięcej czasu.

Działania podejmowane w ramach programu KIVA:

 1. Trzy filary, na których opiera się program:
 • Zapobieganie
 • Interwencja
 • Monitorowanie
 1. Czas trwania – bez ograniczeń
 2. Interaktywność programu
 3. Treści
 4. Zespoły – w każdej szkole powoływany jest zespół, w skład którego wchodzi wychowawca oraz trzech innych nauczycieli. Zadaniem zespołu jest obserwacja, reakcja w razie ujawnienia przemocy oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tego zjawiska.
 5. Strategia – KIVA w dużej mierze skupia się nie na sprawcy, ale na biernych obserwatorach przemocy, jakimi są świadkowie.
 6. Nowoczesne technologie
 7. Spotkania face to face
 8. Przemyślane używanie słowa „ przepraszam”
 9. Organizacja otoczenia
 10. Elitaryzm

Kiva ma wiele wspólnych elementów z realizowanym już w Polsce programem Metoda Wspólnej Sprawy. Metodę ta wykorzystujemy dopiero w momencie ujawnienia stosowania przemocy. Nie zawiera ona działań profilaktycznych, dlatego uzupełnia się ją o następujące elementy:

Poziom pierwszy opiera się na indywidualnych rozmowach ze wszystkimi uczniami zaangażowanymi w sprawę

Poziom drugi to sprawdzenie, czy uczniowie  stosują się do tego, co zostało zaplanowane

Poziom trzeci to rozmowy grupowe. Ich celem jest uzyskanie zgody wszystkich uczniów na kontynuowanie zmian dotyczących zachowań agresywnych.

 

Przemoc jest zjawiskiem, któremu należy się sprzeciwiać, a zarazem przeciwdziałać mu, dlatego warto czerpać wiedzę i umiejętności ze światowych programów przynoszących zamierzone efekty.

 

Opracowanie : Agnieszka Wałęsa