Spotkanie Rodziców dzieci przyjętych do klasy „0” i I SP 75 na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Klasa „0” godzina 16.00

Klasa I godzina 16.30


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku , kl.8c SP, z wychowawcą klasy – Mariolą Treder oraz trenerem Jakubem Frydrychem na projekcji filmu”Kurier”, reż. Władysława Pasikowskiego w ramach Klasowego DKF- u ( Dyskusyjnego Klubu Filmowego), II sem.2019 r. Ten wartościowy film jest opowieścią o wydarzeniach z biografii Jana Nowaka- Jeziorańskiego, tajnego kuriera w czasie II wojny światowej, gdy był emisariuszem Armii Krajowej.

Zajęcia odbyły się w celu propagowania wśród młodzieży edukacji filmowej . Zrealizowaliśmy też tematy : “II wojna światowa”, “Powstanie warszawskie”.

Na zdjęciach m.in. :
– plakat reklamujący film,
– ulotki informacyjne.
Tekst i zdjęcia : Mariola Treder