rowne_traktowanie_logo

Od 16 grudnia 2015 r. funkcjonuje w ZSSiO Kodeks Równego Traktowania. Zawiera on zapisy, iż równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka i że w naszej szkole przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów oraz mowie nienawiści. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była miejscem bezpiecznym i otwartym. Chcemy, by każda osoba obdarzona była szacunkiem, niezależnie od swojej narodowości, pochodzenia, koloru skóry, wyznania, płci, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, stopnia zamożności i innych cech.

Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Równego Traktowania jest w naszej szkole pedagog Agnieszka Wojda (gabinet 136). Pomocą służą również pozostali pedagodzy, psycholodzy oraz inni nauczyciele. Jeśli czujesz, że Twoje prawo do równego traktowanie zostało naruszone – powiadom nas o tym – służymy pomocą i wsparciem.

Kodeks równego traktowania