UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

Rekrutacja uzupełniająca – potwierdzenie woli       

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 22 maja o godz. 15:00 będziecie się Państwo mogli zalogować na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej/Rekrutacja  aby sprawdzić czy dziecko zakwalifikowało się czy niezakwalifikowało do wybranej placówki (Login i hasło został nadany podczas wypełnianiu Wniosku) lub telefonicznie w danym przedszkolu/szkole.
Od 25 maja do 28 maja odbywa się potwierdzanie woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania.  Bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z przedszkolem/szkołą celem ustalenia sposobu potwierdzenia woli, czy będzie to przekazywanie w postaci skanów dokumentów potwierdzających wolę rodziców, lub też przekazanie do skrzynek podawczych udostępnionych w przedszkolach/szkołach.  DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 jest w plikach do pobrania. Deklaracja ta dotyczy przedszkoli publicznych samorządowych. Aby potwierdzić wolę w przedszkolach publicznych niesamorządowych prosimy o bezpośredni kontakt z przedszkolem celem uzyskania właściwego druku.

 

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa