Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku z nauczycielem historii – Mariolą Treder na podsumowaniu XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego im.Franciszka Mamuszki ( 17.01.2019 r., Miniteka Sopocka ).

Patron konkursu, wybitny krajoznawca, urodził się 04.02.1905 r. w nadwiślańskiej wsi Maniów na ziemi tarnowskiej. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie ( 1928).Do Gdańska przybył w 1945 r. i stał się gdańszczaninem z wyboru. Tutaj założył rodzinę i zamieszkał w Oliwie. Pracował jako nauczyciel, wizytator, kustosz Muzeum Pomorskiego w Gdańsku oraz kierownik działu naukowo – oświatowego. Był działaczem społecznym, kulturalno – oświatowym, sportowym. Szczególnie interesował się krajoznawstwem i turystyką. Był członkiem różnych organizacji m.in.: Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Ligi Morskiej, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jego kolejną wielką pasją było fotografowanie obiektów krajoznawczych .Zdjęciami tymi zilustrował większość swoich publikacji i niektóre innych autorów. Opublikował ponad 700 artykułów, przewodników, monografii historycznych, folderów, map, planów miast ( tłumaczonych też na obce języki ). Za swoją efektywną działalność społeczną, krajoznawczą, literacką otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, medale. Franciszek Mamuszka zmarł 06.10.1995 r. w Gdańsku.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół woj.pomorskiego.

 

Gratulujemy laureatom : Idze z 6a ( SP nr 75 ), Natalii z 3a ( Gim. nr 15), Mateuszowi z 8c ( SP nr 75 ) !

 

Uroczystość poprzedziła wycieczka programowa na szlaku “Sopockie parki” z przewodnikiem PTTK Oddział Gdański, Krzysztofem Kruszyńskim.

 

Na zdjęciach m.in. :

– jury i uczestnicy konkursu,

– Prezes PTTK Oddz.Sopot Rafał Kubiś, Julia Faron ( prawnuczka Franciszka Mamuszki ), W-ce  Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku Elżbieta Świerk, W-ce Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej Krzysztof Kruszyński, Sekretarz Oddziału PTTK Sopot Mateusz Junke,

– Mateusz Skrzypkowski z kl. 8c SP nr 75 zdobywca I miejsca,  odbiera dyplom i nagrodę,

– Kierownik Miniteki w Sopocie, Joanna Kujawska- Frejlich,

– nauczyciel historii, Mariola Treder z ucz.8c i nagrodzoną pracą,

– uczniowie w miejscu zbiórki,

– dyplomy,

– uczestnicy na szlaku wycieczki.

 

Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder