Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku z nauczycielem historii – Mariolą Treder na podsumowaniu XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego im.Franciszka Mamuszki ( 17.01.2019 r., Miniteka Sopocka ).

Patron konkursu, wybitny krajoznawca, urodził się 04.02.1905 r. w nadwiślańskiej wsi Maniów na ziemi tarnowskiej. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie ( 1928).Do Gdańska przybył w 1945 r. i stał się gdańszczaninem z wyboru. Tutaj założył rodzinę i zamieszkał w Oliwie. Pracował jako nauczyciel, wizytator, kustosz Muzeum Pomorskiego w Gdańsku oraz kierownik działu naukowo – oświatowego. Był działaczem społecznym, kulturalno – oświatowym, sportowym. Szczególnie interesował się krajoznawstwem i turystyką. Był członkiem różnych organizacji m.in.: Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Ligi Morskiej, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jego kolejną wielką pasją było fotografowanie obiektów krajoznawczych .Zdjęciami tymi zilustrował większość swoich publikacji i niektóre innych autorów. Opublikował ponad 700 artykułów, przewodników, monografii historycznych, folderów, map, planów miast ( tłumaczonych też na obce języki ). Za swoją efektywną działalność społeczną, krajoznawczą, literacką otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, medale. Franciszek Mamuszka zmarł 06.10.1995 r. w Gdańsku.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół woj.pomorskiego.

 

Gratulujemy laureatom : Idze z 6a ( SP nr 75 ), Natalii z 3a ( Gim. nr 15), Mateuszowi z 8c ( SP nr 75 ) !

 

Uroczystość poprzedziła wycieczka programowa na szlaku “Sopockie parki” z przewodnikiem PTTK Oddział Gdański, Krzysztofem Kruszyńskim.

 

Na zdjęciach m.in. :

– jury i uczestnicy konkursu,

– Prezes PTTK Oddz.Sopot Rafał Kubiś, Julia Faron ( prawnuczka Franciszka Mamuszki ), W-ce  Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku Elżbieta Świerk, W-ce Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej Krzysztof Kruszyński, Sekretarz Oddziału PTTK Sopot Mateusz Junke,

– Mateusz Skrzypkowski z kl. 8c SP nr 75 zdobywca I miejsca,  odbiera dyplom i nagrodę,

– Kierownik Miniteki w Sopocie, Joanna Kujawska- Frejlich,

– nauczyciel historii, Mariola Treder z ucz.8c i nagrodzoną pracą,

– uczniowie w miejscu zbiórki,

– dyplomy,

– uczestnicy na szlaku wycieczki.

 

Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder