UWAGA! Zmiana drugiego terminu rekrutacji do klas sportowych z gimnastyki sportowej

Rekrutacja do I klasy sportowej LO w gimnastyce sportowej – 14.06.2022, godzina 8.00 – 9.30 – Tomasz Dancewicz
Rekrutacja do I klasy mistrzostwa sportowego LO w gimnastyce sportowej – 14.06.2022, godzina 7.20 – 9.30 – Adam Koperski


Testy sprawności fizycznej

Uprzejmie informujemy, że testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klas drugich i trzecich szkoły podstawowej odbędą się w terminach podanych
w rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych.

Przed przeprowadzeniem testu należy poinformować trenera, do której klasy kandyduje dziecko.

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ-uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych SP

 


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Rejestracja  do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego zaczyna się 16 maja 2022 i trwa do 31 maja 2022

  1. Kandydat zakłada konto w Systemie.
  2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz regulamin znajduje się na stronie rekrutacyjnej.
  3. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.
  4. Kandydat wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  5. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszej rekrutacji

Regulamin SMS

Regulamin XII LO

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB
Archiwa