UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Środowiskowy Dom Samopomocy „ Młodzieżowy Szopen”, jest placówką wsparcia dziennego , która udziela pomocy:

  • Młodzieży dotkniętej zaburzeniami psychicznymi, osobom nieradzącym sobie z problemami życia codziennego, mającym trudności w sprawnym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i domowym
  • Osobom w wieku 13-21 lat, zameldowanym i zamieszkującym na terenie Gdańska
  • Uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących

Celem pobytu w ośrodku jest udzielenie młodym ludziom takiej pomocy, aby mogli jak najwcześniej i najpełniej i najtrwalej powrócić do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Oferta terapeutyczna obejmuje:

  • Wsparcie psychologiczne dla uczestników i rodziców
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Różne formy terapeutycznych oddziaływań grupowych

Więcej informacji na stronie www.fundacjafosa.pl  i pod Tel. 58 344 96 00

Agnieszka Wałęsa

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa