Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Środowiskowy Dom Samopomocy „ Młodzieżowy Szopen”, jest placówką wsparcia dziennego , która udziela pomocy:

  • Młodzieży dotkniętej zaburzeniami psychicznymi, osobom nieradzącym sobie z problemami życia codziennego, mającym trudności w sprawnym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i domowym
  • Osobom w wieku 13-21 lat, zameldowanym i zamieszkującym na terenie Gdańska
  • Uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących

Celem pobytu w ośrodku jest udzielenie młodym ludziom takiej pomocy, aby mogli jak najwcześniej i najpełniej i najtrwalej powrócić do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

Oferta terapeutyczna obejmuje:

  • Wsparcie psychologiczne dla uczestników i rodziców
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Różne formy terapeutycznych oddziaływań grupowych

Więcej informacji na stronie www.fundacjafosa.pl  i pod Tel. 58 344 96 00

Agnieszka Wałęsa