We wszystkich klasach trzecich naszego gimnazjum (3a, 3b, 3c, 3d) odbyły się 2-godzinne warsztaty preorientacji zawodowej. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i  doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 – p. Agatę Zapolską-Downar. “Kim chcę być? ? Jaką szkołę wybrać? W jakim zawodzie mogę odnieść sukces Gdzie zdobyć kwalifikacje wymagane przez pracodawców? Jakie zawody są poszukiwane, a jakie zagrożone bezrobociem?” – na te pytania młodzież miała okazję uzyskać rzetelne odpowiedzi.

Uczniowie wypełniali również ankiety predyspozycji zawodowych i osobowościowych, dzięki którym mogli sobie uświadomić możliwe kierunki swojego dalszego rozwoju.

Przygotowanie ucznia do podjęcia decyzji o wyborze szkoły i zawodu jest niezwykle ważne. Połączenie zainteresowań z predyspozycjami ciała i umysłu jest kluczem do szczęśliwego zawodowego życia.

Kochani, jeśli potrzebujecie dalszego kontaktu z doradcą zawodowym, to zapraszam Was do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy ul. Krzemienieckiej 1, tel. 58 3410542.

Wasz pedagog, Agnieszka Wojda