07.02.2017 r. odbyło się kolejne, cykliczne, spotkanie liderów edukacji kulturalnej, tym razem, w Gdańskim Towarzystwie Sztuki, ważnym, kulturotwórczym miejscu.

W ZSSiO liderami edukacji kulturalnej są :

– Iwona Skorecka ( n- l j.polskiego ) na poziomie SP,

– Mariola Treder ( n- l historii ) na poziomie gimnazjum,

– Danuta Krysiewicz- Uranowska ( n- l j.polskiego i WOK-u ) na poziomie LO.

Na spotkaniu, które prowadziła Joanna Kowalska – koordynator GPEK, przedstawiono ofertę edukacyjno-kulturalną różnych instytucji Gdańska, a liderzy z poszczególnych szkół przekazywali informacje o przedsięwzięciach organizowanych w swoich placówkach.

Na zdjęciach m.in. :

– Joanna Kowalska, koordynator GPEK ( www.gpek.pl )  i przedstawiciele instytucji kulturalnych,

– uczestnicy spotkania,

– Mariola Treder, nauczyciel historii, z materiałami reklamującymi program “Sieć Kultury” ( www.ikm.gda.pl  ,

www.medialabgdansk.pl  ),

– ulotki informacyjne.

Tekst i zdjęcia :   Mariola Treder