Największym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców jest znalezienie czasu na zadbanie o siebie i swoje potrzeby. Zaangażowani we wspieranie uczniów odkładają swoje zdrowie psychiczne „ na potem”. Tylko jak długo? I jaki będzie tego koszt?

Nauczyciele i trenerzy są grupą zawodowa o podwyższonym poziomie ryzyka, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe wywołane długotrwałym stresem i trudnymi kontaktami interpersonalnymi. Aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i jego jak największy potencjał niezbędny do funkcjonowania w pełni w społeczeństwie, można wykorzystać parę prostych działań, każdego dnia. Spróbuj!

Oto lista prostych działań wspierających nasze zdrowie psychiczne:

Spędzaj czas z bliskimi

Jeśli nie masz czasu w codziennym biegu, spróbuj choć raz w tygodniu zjeść wspólny rodzinny posiłek z rodziną. Jeśli przygotujecie go razem , macie okazje do budowania dobrej relacji i wspólnych rozmów.

Wyjdź na dwór

Pamiętaj, że światło słoneczne jest dla nas najlepszym lekarstwem. Przy jego braku wzrasta poziom melatoniny w naszym organizmie, co może powodować senność, obniżenie koncentracji uwagi, a także przyczynić się do powstawania chorób, takich jak depresja.

Ciesz się z drobnych rzeczy

Bądź wdzięczny za drobne rzeczy, które cię spotykają. Dziękuj za to, co dobrego cię spotyka. Zauważanie dodatnich aspektów naszego życia pozwala na przeciwdziałanie stresowi, stanom depresyjnym i podnosi wiarę we własne możliwości.

Nastaw się pozytywnie do życia

Pozytywne nastawienie do rzeczywistości, do innych ludzi, dostrzeganie rzeczy dobrych powoduje, że mózg zaczyna radzić sobie lepiej nawet z trudnymi sytuacjami. Badania wskazują, że osoby pozytywnie myślące i podchodzące w pozytywny sposób do siebie i do otoczenia rzadziej chorują, a nawet jeśli im się to zdarza, to szybciej przebiega proces zdrowienia.

Znajdź czas na odpoczynek

Każda osoba ma swój kres możliwości i granicę po przekroczeniu której organizm szuka najlepszego rozwiązania, a czasem buntuje się na nasze zbyt napięte plany. Brak odpoczynku powoduje obciążenie organizmu i obniżenie jego sił obronnych.

Pomagaj innym i proś o pomoc

Pomaganie daje moc poczucia swojej wartości i siły sprawczej. Daj tez sobie pomóc, kiedy nie możesz samodzielnie z czymś sobie poradzić.

Bądź asertywny

Szanuj i akceptuj swoje emocje, uczucia, postawy i pragnienia, ale tez pamiętaj, aby mieć takie same podejście do tych aspektów w stosunku do innych osób. Każdy z nas powinien dbać o własne samopoczucie dobrostanu psychicznego, dbać o swoje bezpieczeństwo w relacjach i w świecie, jaki nas otacza. Pamiętaj o sobie w codziennych działaniach.

Pielęgnuj relacje z ludźmi

Rozwijaj całe życie swoje umiejętności interpersonalne i dąż do utrzymywania bliskich relacji z najważniejszymi dla ciebie osobami. To właśnie kontakty „ face to face” sprawiają lepsze funkcjonowanie naszego organizmu, wspierają nasz proces rozwoju, powodują, że mamy większą motywację i energie do działania. Wspólne chwile stanowią nasz największy potencjał wewnętrzny do stawiania czoła wyzwaniom i dają siłę do dążenia do kolejnych, nowych życiowych celów.

Podejmij pozytywny rozwój i zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. W nowym roku masz możliwość wsparcia samego siebie. Nie starć tej okazji.

Życzę tego z całego serca wszystkim Państwu

  1. Wałęsa