Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Istnieje ugruntowana obiegowa opinia, że dzieci są albo niewystarczająco mądre, albo zdolne, ale leniwe. Ta pierwsza definicja dotyczy dzieci niezbyt lotnych, ta druga tych, które obiektywnie mają możliwości intelektualne, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystują. W ocenie większości dorosłych powód jest oczywisty i jest nim lenistwo. Bo przecież gdyby tylko popracowały, mogłyby mieć wspaniałe wyniki, gdyby tylko chciały….. I tu pojawia się pytanie: dlaczego nie pracują, dlaczego nie chcą?

PRZYCZYNY

 1. Obiektywne i niezależne od dziecka trudności, czyli obniżone możliwości
 2. Problemy emocjonalne dziecka
 3. Znaczne i permanentne zmęczenie dziecka
 4. Nadmierna kontrola i nadmierne zaangażowanie rodziców
 5. Sama szkoła
 6. Wyręczanie dzieci przez rodziców

POMOC

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce powinny:
 • zostać objęte fachową pomocą
 • otrzymać jasną informację o powodach swoich niepowodzeń
 • Dzieci ze zmniejszonymi umiejętnościami wykonawczymi powinny otrzymać pomoc od dorosłych, polegającą na nauce i ćwiczeniu konkretnych umiejętności
 • Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi powinny mieć dostosowany do ich możliwości program
 • Dzieci z problemami emocjonalnymi powinny otrzymać adekwatną pomoc i wsparcie polegające na:
 • zadbaniu o komunikację i dobrą atmosferę
 • wsparciu terapeutycznym
 • zajęciach psychoedukacyjnych i profilaktycznych

WAŻNE WSKAZÓWKI

 1. Przeciwdziałanie przeciążeniu dziecka warto zacząć od zadbania o higienę psychiczną i higienę pracy w całej rodzinie.
 2. Nadmierne zaangażowanie i kontrolę warto zastąpić towarzyszeniem dziecku w wyznaczaniu celów, w razie konieczności, udzielaniu pomocy w ich realizacji.
 3. Jeżeli przyczyną zniechęcenia dziecka do nauki jest osoba nauczyciela lub atmosfera w klasie lub w szkole, warto jest podjąć odpowiednie kroki – rozpoznać sytuację oraz postarać się wpłynąć na jej zmianę, a przynajmniej okazać dziecku zrozumienie.
 4. Co się zaś tyczy tzw. modelowania, czyli mimowolnego tworzenia wzorów do powielania przez nasze dzieci, warto zacząć się od przyjrzenia sobie – naszej własnej pracowitości, stosunkowi do nauki, samorozwoju.
 5. W końcu każde dziecko powinno dostawać informację i w domu, i w szkole, że popełnianie błędów jest naturalnym i koniecznym elementem nauki.
 6. Każde dziecko powinno tez być doceniane za wysiłek, wkład pracy, postępy małe i duże, za pomysłowość i odwagę w podejmowaniu wyzwań lub szukaniu rozwiązań.
 7. Każde dziecko w ramach nauki szkolnej powinno być wyposażone w wiedzę o tym, JAK się uczyć, aby nauka była maksymalnie efektywna a nie ciężka, nudna i nieskuteczna.

 

 

Opracowanie: Agnieszka Wałęsa