UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Istnieje ugruntowana obiegowa opinia, że dzieci są albo niewystarczająco mądre, albo zdolne, ale leniwe. Ta pierwsza definicja dotyczy dzieci niezbyt lotnych, ta druga tych, które obiektywnie mają możliwości intelektualne, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystują. W ocenie większości dorosłych powód jest oczywisty i jest nim lenistwo. Bo przecież gdyby tylko popracowały, mogłyby mieć wspaniałe wyniki, gdyby tylko chciały….. I tu pojawia się pytanie: dlaczego nie pracują, dlaczego nie chcą?

PRZYCZYNY

 1. Obiektywne i niezależne od dziecka trudności, czyli obniżone możliwości
 2. Problemy emocjonalne dziecka
 3. Znaczne i permanentne zmęczenie dziecka
 4. Nadmierna kontrola i nadmierne zaangażowanie rodziców
 5. Sama szkoła
 6. Wyręczanie dzieci przez rodziców

POMOC

 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce powinny:
 • zostać objęte fachową pomocą
 • otrzymać jasną informację o powodach swoich niepowodzeń
 • Dzieci ze zmniejszonymi umiejętnościami wykonawczymi powinny otrzymać pomoc od dorosłych, polegającą na nauce i ćwiczeniu konkretnych umiejętności
 • Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi powinny mieć dostosowany do ich możliwości program
 • Dzieci z problemami emocjonalnymi powinny otrzymać adekwatną pomoc i wsparcie polegające na:
 • zadbaniu o komunikację i dobrą atmosferę
 • wsparciu terapeutycznym
 • zajęciach psychoedukacyjnych i profilaktycznych

WAŻNE WSKAZÓWKI

 1. Przeciwdziałanie przeciążeniu dziecka warto zacząć od zadbania o higienę psychiczną i higienę pracy w całej rodzinie.
 2. Nadmierne zaangażowanie i kontrolę warto zastąpić towarzyszeniem dziecku w wyznaczaniu celów, w razie konieczności, udzielaniu pomocy w ich realizacji.
 3. Jeżeli przyczyną zniechęcenia dziecka do nauki jest osoba nauczyciela lub atmosfera w klasie lub w szkole, warto jest podjąć odpowiednie kroki – rozpoznać sytuację oraz postarać się wpłynąć na jej zmianę, a przynajmniej okazać dziecku zrozumienie.
 4. Co się zaś tyczy tzw. modelowania, czyli mimowolnego tworzenia wzorów do powielania przez nasze dzieci, warto zacząć się od przyjrzenia sobie – naszej własnej pracowitości, stosunkowi do nauki, samorozwoju.
 5. W końcu każde dziecko powinno dostawać informację i w domu, i w szkole, że popełnianie błędów jest naturalnym i koniecznym elementem nauki.
 6. Każde dziecko powinno tez być doceniane za wysiłek, wkład pracy, postępy małe i duże, za pomysłowość i odwagę w podejmowaniu wyzwań lub szukaniu rozwiązań.
 7. Każde dziecko w ramach nauki szkolnej powinno być wyposażone w wiedzę o tym, JAK się uczyć, aby nauka była maksymalnie efektywna a nie ciężka, nudna i nieskuteczna.

 

 

Opracowanie: Agnieszka Wałęsa