UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

FONOHOLIZM I SIECIOHOLIZM REALNIE ISTNIEJĄ I STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Z badań prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański wynika, ze 20% osób młodych używa nowych technologii w sposób ryzykowny, kolejny 2-3% szkolnej młodzieży jest skrajnie przywiązanych do swoich smartfonów i innych cyfrowych gadżetów. To fonoholicy, siecioholicy, uzależnienie od gier wideo, od portali społecznościowych. To osoby,  które:

 • Przejawiają skrajne emocje w sytuacji niemożności skorzystania z mediów cyfrowych
 • Nie wyobrażają sobie życia bez smatrtfona
 • Ciągle czekają, aż ktoś do nich napisze bądź zadzwoni
 • Zabierają smartfona wszędzie ze sobą i korzystają z niego nawet wówczas, kiedy prowadzić to może do utraty zdrowia lub życia
 • Ukrywają przed innymi fakt ciągłego używania mediów cyfrowych
 • Generują konflikty z innymi, którzy próbują wpłynąć na racjonalne używanie mediów cyfrowych
 • Czują wewnętrzny przymus, aby ciągle używać mediów cyfrowych

Nadużywanie mediów cyfrowych, w tym przede wszystkim Internetu oraz smatfonów, przyczynić się może do konkretnych problemów widocznych podczas pobytu w szkole. Należą do nich:

 1. Przemęczenie, niewyspanie – myśląc o negatywnych konsekwencjach związanych z używaniem mediów cyfrowych w godzinach wieczorno- nocnych nie sposób nie wspomnieć o ważnej pochodnej, jaki jest niski poziom absorpcji treści przekazywanych przez nauczyciela podczas prowadzonych lekcji.
 2. Zaniedbywanie obowiązków – spowodowane jest faktem, iż w wielu domach nie istnieją żadne zasady korzystania ze smatfonów i Internetu, a rodzice bardzo rzadko rozmawiają ze swoimi dziećmi na temat odpowiedzialnego wykorzystywania mediów społecznościowych
 3. Brak koncentracji bądź jej zaniżony poziom
 4. Cyberprzemoc
 5. Seksting ( zamieszczanie w Internecie nagich zdjęć) – zjawisko to potrafi być niezwykle dotkliwe i jest coraz bardziej powszechne
 6. Wycofywanie się z kontaktów z rówieśnikami – samotność, tendencje do autoizolacji, ograniczenie kontaktów społecznych, nieumiejętność nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami- to jedne z wielu negatywnych skutków zbytniego przywiązania do sieci.

Opracowanie : Agnieszka Wałęsa