UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

NIGDY NIE WIESZ, KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE – PROFILAKTYKA CYBERZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE.

 Współcześnie świat Internetu jest miejscem przebywania młodego człowieka. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują, że niemal wszyscy nastolatkowie (94 proc.) korzystają z Internetu w domu codziennie, w tym 80 proc. przez cały czas pobytu w domu. Inicjacja internetowa dzieci odbywa się średnio w 9 roku życia, przy czym jej wiek z roku na rok się obniża.

Podczas zajęć poświęconych odpowiedzialnemu i świadomemu korzystaniu z Internetu, uczniowie kl. 5b, 6c, 6a, 7b, 6b, 5c opowiadali o własnych przeżyciach w świecie online i wypływających z nich konsekwencjach. Dbanie o własny wizerunek w sieci jest bardzo ważne dla poczucia wartości dziecka. Można powiedzieć – po dzisiejszych zajęciach – że świat wirtualny przeplata się ze światem rzeczywistym wielu uczniów. Jednocześnie niektóre z dzieci opowiadały o tym, że były świadkami traumatycznych wydarzeń związanych  z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Dzisiejsze zajęcia dały możliwość wypowiedzenia się na trudne tematy i poszukania właściwych rozwiązań w momencie zagrożenia w sieci. Prowadzący zajęcia wskazali dzieciom, że nigdy nie zostają ze swoim problemem sami, mają wsparcie w rodzicach i nauczycielach. Podkreślili, że warto mówić o kłopotach i prosić o pomoc dorosłych. Zaprezentowali również zasady bezpiecznego funkcjonowania online, oparte o ograniczone zaufanie i podporządkowane zasadzie: „bądź zawsze grzeczny tak samo online jak w realu”.

Alicja Kokorzycka-pedagog szkolny

Julita Dąbrowska – praktykantka.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa