Od listopada na zajęcia logopedyczne zapraszam do gabinetu 206 w następujących godzinach:

Poniedziałek 11.50 – 15.35

Wtorek 7.20 – 13.35

Środa 7.20 – 13.35

Czwartek 11.50 – 15.35

Piątek 7.20 – 9.50

konsultacje dla rodziców czwartki 15.10 – 15.35

Szanowni Państwo, ponieważ już dwa miesiące pracy za nami przypominam kilka ważnych informacji:

1. Pamiętajcie o codziennych, nawet krótkich ćwiczeniach logopedycznych – tylko one zapewnią osiągnięcie sukcesu. 

2. Na zajęcia logopedyczne zawsze przynosimy zeszyt – to pozwoli w jednym miejscu gromadzić wprowadzany materiał do ćwiczeń. 

3. Powtarzajcie wyraz, zwroty, zdania, wierszyki utrwalające ćwiczone głoski – jest to klucz do pełnej sprawności artykulacyjnej. 

4. Pilnujcie terminów zajęć, nie opuszczajcie spotkań bez wyraźnego uzasadnienia – tylko systematyczna praca przynosi rezultaty. 

5. Dbajcie o punktualność – spóźnienia skutkują skróceniem czasu przeznaczonego na ćwiczenia. 

6. Nie zrażajcie się przejściowymi trudnościami i niepowodzeniami – nie wszyscy osiągają natychmiastowe efekty. 

7. Miejcie świadomość, że poprawna wymowa ma znaczenie dla edukacji – w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie trudności w pisaniu i czytaniu.

Logopeda – Daria Doruch