negatywny wpływ na zdrowie i życie

Zagrożenia

 • Brak wiarygodnej lub jakiejkolwiek informacji na pakowaniu o składzie chemicznym
 • Te same nazwy handlowe nie zawsze zawierają te same substancje chemiczne
 • Częste mieszanie przez użytkowników różnych preparatów ze sobą
 • Niebezpieczne efekty uboczne
 • Nieokreślona dawka
 • Produkcja bez jakichkolwiek norm
 • Zatrucie organizmu nieznaną substancją chemiczną

Charakterystyka dopalaczy

 • Specyfiki o działaniu stymulującym, relaksującym, halucynogennym oraz psychodelicznym
 • Są to substytuty istniejących narkotyków o nieznanym składzie
 • Jedne mają znacznie słabsze działanie od swoich substytutów, inne natomiast są o wiele silniejsze i bardziej toksyczne

Syntetyczne kanabinoidy

Działanie podobne do skutków zażycia narkotyków zawierających THC, lekko psychodeliczne w zależności od mieszanki różnią się natężeniem czy długością oddziaływania na organizm. Występują zazwyczaj w postaci suszu roślinnego i zazwyczaj są palone.

 • Drażliwość
 • Niepokój
 • Osłupienie
 • Pobudzenie
 • Zaburzenia postrzegania
 • Lęk
 • Ataki paniki
 • Senność
 • Halucynacje
 • Psychoza
 • Zaburzenia mowy
 • Zaburzenia równowagi
 • Oczopląs
 • Drgawki
 • Zaburzenia przytomności
 • Śpiączka
 • Przyspieszenie czynności serca
 • Nierówne bicie serca
 • Wzrost ciśnienia
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Nudności
 • Wymioty
 • Duszność
 • Uczucie zmęczenia mięśni
 • Skurcze mięśni
 • Uszkodzenie nerek
 • Uszkodzenia wielonarządowe

Syntetyczne katynony

Działają stymulująco na układ nerwowy i strefę psychiczną. Przyjmowane zazwyczaj donosowo lub doustnie, rzadziej dożylnie.

 • Drażliwość
 • Niepokój
 • Nerwowość
 • Agresja
 • Euforia
 • Ataki paniki
 • Splatane myśli
 • Zaburzenia koncentracji
 • Niepamięć
 • Bezsenność
 • Brak motywacji
 • Halucynacje
 • Urojenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Psychoza
 • Przyśpieszona czynność serca
 • Wzrost ciśnienia
 • Bóle w klatce piersiowej
 • Zatrzymanie czynności serca
 • Nudności
 • Wymioty
 • Bóle brzucha
 • Suchość w jamie ustnej
 • Duszność
 • Wzmożone napięcie mięśni
 • Uszkodzenie nerek
 • Uszkodzenie wielonarządowe
 • Zaburzenia metaboliczne
 • Zespół serotoninowy

Syntetyczne substancje psychodeliczne

Zmieniają nastrój i percepcję. Stosowane są m.in. dośluzówkowo, podjęzykowo, doustnie, doodbytniczo lub drogami oddechowymi.

 • Nieprawidłowa interpretacja bodźców zewnętrznych
 • Zaburzania zachowania
 • Depersonalizacja
 • Dezorientacja
 • Niepokój
 • Pobudzenie
 • Splątanie
 • Euforia
 • Agresja
 • Depresja
 • Tendencje destrukcyjne
 • Halucynacje
 • Psychoza
 • Drgawki
 • Ból głowy
 • Przyspieszenie czynności serca
 • Wzrost ciśnienia
 • Nudności
 • Wymioty
 • Biegunka
 • Przyspieszenie oddechu
 • Wzmożone napięcie mięśni
 • Bóle mięśni
 • Uszkodzenie mięśni
 • Uszkodzenie nerek
 • Kwasica

Najczęstsze objawy po zażyciu

 • Słaba koncentracja uwagi
 • Nudności
 • Wymioty
 • Senność
 • Apatia
 • Zawroty, bóle głowy
 • Euforia
 • Gwałtowny przypływ energii
 • Kłopoty z oddychaniem
 • Duże wahania ciśnienia krwi
 • Zaburzenia równowagi
 • Przekrwione i wysuszone śluzówki
 • Brak reakcji źrenic na światło
 • Drżenie rąk

Jak postępować?

 • Mówić spokojnie
 • Unikać gwałtownych ruchów
 • Wydawać proste komendy
 • Powtarzać polecenia
 • Zachować bezpieczną odległość
 • Nie wchodzić w dyskusję
 • Nie gestykulować rekami
 • Jeśli to możliwe informować o planowanych czynnościach wobec osoby

Co zrobić, kiedy podejrzewamy zatrucie dopalaczami?

Objawy zatrucia NS, takie jak m.in.: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe są bezwzględnymi wskazaniami do wezwania pogotowia ratunkowego

 • W przypadku utraty przytomności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej zapieniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem, sprawdzaj oddech
 • W przypadku zatrzymania oddechu zastosuj procedury Podstawowego Podtrzymania Życia
 • W przypadku pobudzenia zapewnij obecność 1-2 osób przyjaznych dla poszkodowanego
 • Pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego
 • Jeśli to możliwe dowiedz się jakich substancji użył poszkodowany

JAK POMAGAĆ

Cele interwencji

 • Zachęcić do refleksji nad sytuacją osobistą i używaniem narkotyków
 • Umożliwić konfrontacje z konsekwencjami używania narkotyków i osobistymi granicami
 • Zmotywować do zmiany zachowania nastawienia wobec narkotyków
 • Przekazać rzetelne informacje na temat narkotyków i konsekwencji ich brania
 • Zachęcić do wzięcia odpowiedzialności za swoją sytuacje życiową
 • Umożliwić nabycie umiejętności oceny podejmowanego ryzyka
 • Zapoznać z istniejącymi miejscami pomocy
 • Zmniejszyć ryzyko uzależnienia i ponownych nawrotów

Jak rozmawiać o dopalaczach

 • Są to substancje bardzo niebezpieczne – nie znamy ich składu
 • Dopalacze zawierają substancje nie sprawdzone pod katem ich wpływu na organizm – mogą być bardzo niebezpieczne
 • Lista działań niepożądanych jest bardzo długa
 • Osoba sięgająca po te środki godzi się na bycie „ królikiem doświadczalnym”
 • Może się okazać, że w składzie specyfiku znajdują się substancje na które dziecko jest uczulone
 • Ponieważ nie jest znane dokładne działanie dopalaczy, często ze względu na brak zamierzonego efektu osoby zażywające specyfiki, przedawkowują je, co jest niebezpieczne dla życia i zdrowia
 • Zażywanie substancji psychoaktywnych w celu zwiększenia wydajności umysłowej jest bardzo niebezpieczne i może dawać odwrotny efekt
 • Powodują zmiany w zachowaniu
 • Mogą wywoływać zachowania przestępcze i konflikty prawem
 • Uzależniają – zniewalają

Gdzie szukać pomocy?

 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,

Ul. Srebrniki 9 tel. 58 302 04 42

 

 • MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku,

Ul. Agrarna 2, Tel. 58 349 46 90

 

 • MROWISKO – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej

Ul. Słomiana 2, Tel. 58 305 46 97

 

 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Ul. Dyrekcyjna 5, Tel. 58 320 44 04

 

 • Poradnia Terapii i Profilaktyki Uzależnień

Ul. Gospody 7, Tel. 58 728 34 72

 

 • Pomorskie Centrum Toksykologii

Ul. Kartuska 4/6 tel. 58 682 04 04

 

Agnieszka Wałęsa

Syntetyczne katynony

Działanie podobne do skutków działania amfetaminy. Działa stymulująco na układ nerwowy i strefe psychiczną. Występują