Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju zostają zawieszone zajęcia na 2 tygodnie (od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku). To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • 12 i 13 marca to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne);
 • od 12 marca br. uczniowie liceum nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu (poprzez GPE, mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży). Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • na bieżąco będą przekazywane do Państwa informacje poprzez dziennik elektroniczny -GPE, stronę internetową szkoły, facebook).
 • Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Dodatkowo oprócz przygotowanych przez nauczycieli materiałów Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępni szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
 • Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • Proszę rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których Państwo przebywacie i śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska


 

Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Historia szkoły sportowej zaczęła się w roku 1956. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W roku 1959 przeniesiono ją na ul. Wiejską do budynku dzisiejszego AWF i S. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach  nowego obiektu  przy ul. Czyżewskiego 30 A. Sprzyjające warunki pozwoliły na powołanie, na bazie Szkoły Podstawowej Nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Gdańsku, z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.  Po trzech latach, na mocy decyzji prawnych, stworzono autonomiczne XI LO. Od września 2010 roku zapisujemy kolejną kartę w dziejach szkoły. Zmieniliśmy adres i wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 tworzymy Zespół Szkół Sportowych  i Ogólnokształcących

Mamy rok 2013, początek kolejnej czteroletniej olimpiady z metą na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Najlepsi sportowcy już określili cele i zadania rozpoczynając kolejne przygotowania…

W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących  wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 75
 2. Gimnazjum Nr 15,
 3. XII Liceum Ogólnokształcące,
 4. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 11
 5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 22

Dzisiaj szkoła liczy ponad 900 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe na poszczególnych etapach edukacyjnych. Oprócz zajęć dydaktycznych i specjalistycznych treningów młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów  i zainteresowań w różnych organizacjach i kołach przedmiotowych. Zajęcia te przynoszą wymierne efekty! Uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w zawodach sportowych, ale również  w olimpiadach przedmiotowych , językowych  i artystycznych.

Wychodzimy z założenia, że życie młodego sportowca to nie tylko nauka  i treningi. Szkoła od początku istnienia nastawiona jest na wychowanie ucznia-sportowca. Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny, kulturowy i sportowy to główne cele naszej pracy. Stąd między innymi duża liczba zajęć dodatkowych – wspólnie bywamy na spektaklach  teatralnych, w  muzeach  i w kinie. Szczególnie lubiane są wycieczki integracyjne do różnych zakątków Polski.

Ta troska o jakość kształcenia znalazła swoje potwierdzenie w ogólnopolskich certyfikatach uzyskanych przez szkołę. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wyróżnień:

 • Szkoła z klasą: Lego, Cogito,Ago,
 • Nauczyciel z klasą,
 • Uczeń z klasą,
 • Szkoła bez przemocy,
 • Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją,
 • Szkoła Odkrywców Talentów,
 • Szkoła promująca zdrowie.

Wyniki naukowe potwierdzają słuszność wybranej drogi. Wśród naszych uczniów są zdobywcy prestiżowych stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministra Edukacji,
 • Prezydenta Miasta,
 • Stypendium NSZZ „ Solidarność”.

Oczywiście, możemy również pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi. Nasi uczniowie biorą udział nie tylko w zawodach krajowych, ale przede wszystkim reprezentują nasz kraj na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. W historii szkoły mieliśmy swoich reprezentantów pod biało – czerwoną flagą na najważniejszych zawodach sportowych – Igrzyskach Olimpijskich w :

 • Calgary 1988,
 • Seulu 1988,
 • Barcelonie 1992,
 • Atlancie 1996,
 • Sydney 2000,
 • Atenach 2004,
 • Pekinie 2008,
 • Londyn 2012.

A oto lista Naszych Olimpijczyków:

 A oto lista Naszych Olimpijczyków:

  • Gimnastyka sportowa: Roman Kulesza

  • Judo: Krzysztof  Kamiński,  Adriana Dadci, Daria Pogorzelec

  • Lekka atletyka: Katarzyna Waśniewska-Majchrzak,  Donata Jancewicz,  Maria Kamrowska-Nowak,  Marta Jeschke, Łukasz Chyła, Igor Janik, Paweł Rakoczy, Bartosz Osewski, Joanna Piwowarska, Patryk Dobek

  • Łyżwiarstwo figurowe: Honorata Górna

  • Pływanie: Mariusz Podkościelny, Marek Krawczyk

  • Szermierka: Sylwia Gruchała, Katarzyna Felusiak, Jarosław Rodzewicz

  • Tenis: Klaudia Jans-Ignacik, Magdalena Mróz

  • Tenis stołowy: Lucjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski

  • Windsurfing: Przemysław Miarczyński

  • Żeglarstwo: Łukasz Przybytek

To imponująca lista …

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez ścisłej współpracy ze środowiskiem i bez pomocy władz  lokalnych nasze sukcesy byłyby niemożliwe. Tak jak wczoraj, tak  i dziś do tychże osiągnięć i sukcesów przyczyniła i przyczynia się  ścisła współpraca z AWFiS w Gdańsku, Polskimi Związkami wiodących dyscyplin sportowych naszej szkoły, a przede wszystkim przychylność władz administracyjnych oraz oświatowych Gdańska.

Dzisiaj szkoła zaczyna nowy etap swojego istnienia. W myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” w koleżeńskiej atmosferze  nauczyciele, trenerzy i uczniowie ZSSiO tworzą wspólnotę pasjonatów sportu, miłośników wiedzy, ludzi otwartych  i zafascynowanych  współczesnym  światem.

Ze sportowym pozdrowieniem

Rada Pedagogiczna i Uczniowie