Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Historia szkoły sportowej zaczęła się w roku 1956. Wtedy to w Szkole Podstawowej Nr 36 przy ul. Cystersów wydzielono część klas jako szkołę ćwiczeń dla Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W roku 1959 przeniesiono ją na ul. Wiejską do budynku dzisiejszego AWF i S. Regularnie wzrastająca liczba uczniów zachęciła dyrekcję placówki do podjęcia starań o zbudowanie nowego gmachu. Rok 1978 dzieci powitały w murach  nowego obiektu  przy ul. Czyżewskiego 30 A. Sprzyjające warunki pozwoliły na powołanie, na bazie Szkoły Podstawowej Nr 75 i oddziałów sportowych Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Gdańsku, z dniem 1 września 1981 roku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.  Po trzech latach, na mocy decyzji prawnych, stworzono autonomiczne XI LO. Od września 2010 roku zapisujemy kolejną kartę w dziejach szkoły. Zmieniliśmy adres i wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 tworzymy Zespół Szkół Sportowych  i Ogólnokształcących

Mamy rok 2013, początek kolejnej czteroletniej olimpiady z metą na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Najlepsi sportowcy już określili cele i zadania rozpoczynając kolejne przygotowania…

W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących  wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 75
 2. Gimnazjum Nr 15,
 3. XII Liceum Ogólnokształcące,
 4. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 11
 5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 22

Dzisiaj szkoła liczy ponad 900 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe na poszczególnych etapach edukacyjnych. Oprócz zajęć dydaktycznych i specjalistycznych treningów młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów  i zainteresowań w różnych organizacjach i kołach przedmiotowych. Zajęcia te przynoszą wymierne efekty! Uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w zawodach sportowych, ale również  w olimpiadach przedmiotowych , językowych  i artystycznych.

Wychodzimy z założenia, że życie młodego sportowca to nie tylko nauka  i treningi. Szkoła od początku istnienia nastawiona jest na wychowanie ucznia-sportowca. Dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny, kulturowy i sportowy to główne cele naszej pracy. Stąd między innymi duża liczba zajęć dodatkowych – wspólnie bywamy na spektaklach  teatralnych, w  muzeach  i w kinie. Szczególnie lubiane są wycieczki integracyjne do różnych zakątków Polski.

Ta troska o jakość kształcenia znalazła swoje potwierdzenie w ogólnopolskich certyfikatach uzyskanych przez szkołę. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wyróżnień:

 • Szkoła z klasą: Lego, Cogito,Ago,
 • Nauczyciel z klasą,
 • Uczeń z klasą,
 • Szkoła bez przemocy,
 • Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją,
 • Szkoła Odkrywców Talentów,
 • Szkoła promująca zdrowie.

Wyniki naukowe potwierdzają słuszność wybranej drogi. Wśród naszych uczniów są zdobywcy prestiżowych stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministra Edukacji,
 • Prezydenta Miasta,
 • Stypendium NSZZ „ Solidarność”.

Oczywiście, możemy również pochwalić się licznymi osiągnięciami sportowymi. Nasi uczniowie biorą udział nie tylko w zawodach krajowych, ale przede wszystkim reprezentują nasz kraj na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. W historii szkoły mieliśmy swoich reprezentantów pod biało – czerwoną flagą na najważniejszych zawodach sportowych – Igrzyskach Olimpijskich w :

 • Calgary 1988,
 • Seulu 1988,
 • Barcelonie 1992,
 • Atlancie 1996,
 • Sydney 2000,
 • Atenach 2004,
 • Pekinie 2008,
 • Londyn 2012.

A oto lista Naszych Olimpijczyków:

 A oto lista Naszych Olimpijczyków:

  • Gimnastyka sportowa: Roman Kulesza

  • Judo: Krzysztof  Kamiński,  Adriana Dadci, Daria Pogorzelec

  • Lekka atletyka: Katarzyna Waśniewska-Majchrzak,  Donata Jancewicz,  Maria Kamrowska-Nowak,  Marta Jeschke, Łukasz Chyła, Igor Janik, Paweł Rakoczy, Bartosz Osewski, Joanna Piwowarska, Patryk Dobek

  • Łyżwiarstwo figurowe: Honorata Górna

  • Pływanie: Mariusz Podkościelny, Marek Krawczyk

  • Szermierka: Sylwia Gruchała, Katarzyna Felusiak, Jarosław Rodzewicz

  • Tenis: Klaudia Jans-Ignacik, Magdalena Mróz

  • Tenis stołowy: Lucjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski

  • Windsurfing: Przemysław Miarczyński

  • Żeglarstwo: Łukasz Przybytek

To imponująca lista …

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez ścisłej współpracy ze środowiskiem i bez pomocy władz  lokalnych nasze sukcesy byłyby niemożliwe. Tak jak wczoraj, tak  i dziś do tychże osiągnięć i sukcesów przyczyniła i przyczynia się  ścisła współpraca z AWFiS w Gdańsku, Polskimi Związkami wiodących dyscyplin sportowych naszej szkoły, a przede wszystkim przychylność władz administracyjnych oraz oświatowych Gdańska.

Dzisiaj szkoła zaczyna nowy etap swojego istnienia. W myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” w koleżeńskiej atmosferze  nauczyciele, trenerzy i uczniowie ZSSiO tworzą wspólnotę pasjonatów sportu, miłośników wiedzy, ludzi otwartych  i zafascynowanych  współczesnym  światem.

Ze sportowym pozdrowieniem

Rada Pedagogiczna i Uczniowie