Odpłatność za obiady
październik 2021
wynosi:

20 dni x 5,80 zł = 116 zł
(14.10.2021 nie ma zajęć dydaktycznych)
PŁATNOŚĆ
DO 10.10.2021 r !!!
Tylko opłacenie obiadów pozwoli Tobie
na jego zjedzenie

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa