Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju zostają zawieszone zajęcia na 2 tygodnie (od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku). To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • 12 i 13 marca to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze (ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne);
 • od 12 marca br. uczniowie liceum nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu (poprzez GPE, mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży). Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • na bieżąco będą przekazywane do Państwa informacje poprzez dziennik elektroniczny -GPE, stronę internetową szkoły, facebook).
 • Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Dodatkowo oprócz przygotowanych przez nauczycieli materiałów Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępni szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
 • Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • Proszę rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których Państwo przebywacie i śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska


 

Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Plan, zgodnie z którym będzie się odbywało nauczanie zdalne, znajduje się w zakładce PLAN LEKCJI.

Próbujemy zorganizować pracę szkoły w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Jest to zadanie niełatwe tym bardziej , że jesteśmy dużym zespołem liczącym około 150 nauczycieli. W pierwszym okresie zawieszenia zajęć stanęliśmy przed dużym wyzwaniem . Z tradycyjnej szkoły musieliśmy się przekształcić w szkołę XXI wieku. Nasi nauczyciele w wielu przypadkach podeszli do wyzwania profesjonalnie. Wykorzystują wszystkie dostępne materiały i źródła żeby naszym uczniom było łatwiej. Już odbywają się lekcje online, systematycznie korzystamy z naszej Gdańskiej Platformy i dostępnych tam aplikacji. Mam nadzieję , że jest to dla Państwa i Państwa dzieci dostępne źródło komunikacji. Od 25 marca rozporządzeniem Ministra Edukacji weszły wytyczne , które szkoła powinna realizować:

 1. Na stronie szkoły umieścimy plan lekcji dla każdej klasy. Nie ma w nim wyszkolenia specjalistycznego , ponieważ trenerzy osobiście skontaktują się ze swoimi zawodnikami i w podanej formie zrealizują zajęcia.
 2. Lekcje online przeprowadzane będą 30 minut przez nauczyciela a 15 minut to praca własna ucznia
 3. W czasie lekcji w poszczególnych klasach nie wszystkie lekcje będą możliwe do przeprowadzenia zdalnie, nauczyciele uczący w danej klasie poinformują państwa w jakiej formie te lekcje zostaną przeprowadzone. Może to być materiał przygotowany przez nauczyciela a samodzielnie wypracowany przez ucznia.
 4. Nauczyciele są do Państwa i Państwa dzieci do dyspozycji w ciągu dnia zgodnie z jego planem lekcyjnym
 5. Kadra psychologiczno- pedagogiczna będzie do państwa dyspozycji zgodnie z godzinami swojej pracy,
 6. Weźmiemy pod uwagę wszystkie Państwa rady i sugestie , żebyśmy wspólnie przeszli ten trudny dla wszystkich okres.
 7. Uczniów klas VIII SP i III LO proszę o korzystanie z zasobów CKE , OPERONU , NOWEJ ERY celem powtórek do egzaminów.
 8. Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania możliwości pracy zdalnej w każdej klasie oraz współpracy z państwem.
 9. Oceniać będziemy uczniów za wszystkie możliwe aktywności a oceny będą wpisane do dziennika elektronicznego
 10. Osoby , którym przyznano inne formy nauczania typu zindywidualizowana ścieżka , nauczanie indywidualne kontaktują się również ze swoim wychowawcą lub nauczycielami uczącymi .

                                                                              Życząc wszystkim powodzenia

                                                                         pozostaję z wyrazami szacunku dyrektor

                                                                                Irena Adamowska

Szanowni Państwo,
jednym narzędzi wykorzystywanych przez nauczycieli do organizacji zdalnego nauczania jest aplikacja MS Teams dostępna w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
Poniżej udostępniamy Państwu link do instrukcji odzyskania dostępu do konta, dla tych użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie korzystali narzędzi GPE, jak również instrukcję jak zacząć pracę w MS Teams (aplikacja i utworzone przez nauczycieli grupy są dostępne tylko na kontach uczniowskich).

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów gdańskich szkół i placówek oświatowych,

za nami pierwszy dzień pełnego zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach. W obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji cieszy ogromna mobilizacja całej społeczności szkolnej, nauczycieli, uczniów i oczywiście Państwa w celu jak najlepszego wykorzystania najbliższego czasu. Kluczowe jest podtrzymanie bieżącej komunikacji, wzajemne wsparcie. Jest to również czas, podczas którego możliwe jest utrwalenie dotychczas nabytej wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie umiejętności i talentów. Wszyscy musimy pamiętać, że dostępne narzędzia nie zastępują realizacji podstawy programowej i stanowią tylko wsparcie, a nie zastępstwo w okresie zawieszenia zajęć szkolnych.

Czytaj dalej

Szanowni rodzice i opiekunowie!!!!

Dyrekcja ZSSiO   informuje, że od dnia 16.03.2020 do 25.03.2020 szkoła jest zamknięta. Ewentualne dokumenty dostarczane do szkoły prosimy zostawiać  na portierni szkoły.

Projekt kierowany do osób od 16 do 26 roku życia z Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia.

Potrzebujesz porozmawiać? Masz trudności, z którymi sobie nie radzisz? Brakuje ci miejsca do rozwijania swoich pasji?

Miejsce idealne dla Ciebie!

Możesz skorzystać z :

 • Psychoterapii
 • Wsparcia psychologicznego
 • Treningów Umiejętności społecznych
 • Tematycznych zajęć grupowych

Dodatkowo: konsultacje psychiatryczne, konsultacje terapeuty uzależnień oraz interwencje w kryzysie.

CENTRUM WSPARCIA I TERAPII RODZIN Tel. 574 114 112

 

                                                                                           Agnieszka Wałęsa

Projekt „ HALO JESTEM” Młodzieżowy telefon zaufania – jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, w sytuacji wystąpienia kryzysu psychicznego.

Elementami projektu jest:

– prowadzenie infolinii „ Halo jestem”

–  możliwość osobistej konsultacji psychologicznej

– zakładka na stronie : www.wsparciewgdansku.pl

– chat na stronie

– dystrybucja „ wlep”

– kampania informacyjno-edukacyjna w szkołach i placówkach skupiających młodzież

Tel. 787 960 860

                                                                 Agnieszka Wałęsa

Szanowni Rodzice!

Dzieci, które 13 i 14 marca 2020 r będą w szkole mają zapewniony obiad.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni,

w trosce o zdrowie Nas wszystkich, zwłaszcza najmłodszych gdańszczanek i gdańszczan proszę
o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia Państwa dzieci. W przypadku obniżonej odporności, która może być następstwem np. przebytego zabiegu chirurgicznego, przeszczepu, trwającego leczenia onkologicznego lub niezaleczonej do końca infekcji, zalecam pozostawienie dziecka pod opieką
w domu. Przypominam również o konieczności zapewnienia przez Państwa opieki dzieciom w trakcie choroby.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo współmieszkańców w związku z czym apeluję o podejmowanie świadomych decyzji, bez narażania najmłodszych na niepotrzebne ryzyko.

Wszelkie bieżące informacje, dotyczące podejmowanych w Gdańsku działań w związku z zagrożeniem koronawirusem są na bieżąco przekazywane zarówno bezpośrednio do placówek oświatowych,
jak i umieszczane na stronie www.gdansk.pl

Pamiętajmy, że najskuteczniejszym narzędziem profilaktyki jest właściwa higiena.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

dsedukacji i usług społecznych