UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

KOCHANI ÓSMOKLASIŚCI ŻYCZYMY WAM POŁAMANIA PIÓRA NA EGZAMINACH I TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI!

                                                       NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY
 WIATR JAKO ŻYWIOŁ POTRAFI BYĆ ZARÓWNO NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM,JAK I NASZYM WROGIEM. CELEM OBCHODU TEGO DNIA JEST ODKRYWANIE WIATRU,JEGO MOCY I MOŻLIWOŚCI,KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ ŻYCIE ZIEMI,GŁÓWNIE PRZY WYKORZYSTANIU TEGO ŻYWIOŁU.

Czytaj dalej

Zapoznaj się z procedurami zanim przyjdziesz na egzamin!!!!

Przed Tobą  trudne trzy dni egzaminacyjne. Mam nadzieję , że podczas egzaminu będziesz stosował się do zapisanych zasad.

  1. 06.2020 – piszesz  język polski
  2. 06.2020- piszesz matematykę
  3. 06.2020 piszesz języki obce

Czytaj dalej

WSZYSTKIM TEGOROCZNYM MATURZYSTOM, SZCZEGÓLNIE Z NASZEJ SZKOŁY  ŻYCZYMY WYJĄTKOWO W TYM ROKU- ROKU PANDEMII TYLKO POŁAMANIA PIÓRA.TRZYMAMY KCIUKI !

PRZEKWITŁY JUŻ KASZTANY,ALE NIECH SIĘ WASZA MATURA KOJARZY Z POZYTYWNYMI EMOCJAMI ORAZ Z WIOSNĄ, ZDROWIEM I PRZEPYSZNYMI TRUSKAWKAMI.
                                                            NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/2021, obejmującą m.in.:

Czytaj dalej

  1. Spotkania dla mam i Ich dzieci do lat 6 – środy godz. 13
  2. E-spotrowa sekcja LEAGUE OF LEGENDS – oferta dotyczy osób od 16 do 26 roku życia
  3. Bezpłatne wsparcie i pomoc psychologiczna

Zapisy telefoniczne lub osobiste.

fundacja FOSA ul. Radna 3/2

tel. 575-114-112

Agnieszka Wałęsa

Szanowni Państwo

Na podstawie Artykułu 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe oraz   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku- zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz zarządzenia Dyrektora ZSSiO nr 3 z dnia 18.05,2020 r  ustala się dni wolne  od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w terminach egzaminów zewnętrznych: 8,9,10 06.2020 ( egzamin maturalnych ) oraz 16,17,18 06.2020 ( egzamin ósmoklasisty )dla Oddziału Przedszkolnego oraz Uczniów Szkoły Podstawowej 75 i XII LO

                                                                                                   Dyrektor Irena Adamowska

3 CZERWCA OBCHODZIMY DZIEŃ DOBREJ OCENY. ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM NAJLEPSZYCH OCEN, SZCZEGÓLNIE, ŻE KONIEC ROKU SZKOLNEGO TUŻ, TUŻ…

                                                                  NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa