UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku,  kl.4a SP nr 75,  pod kierunkiem  nauczyciela historii- Marioli Treder i trenerki Katarzyny Majchrzak,  w Galerii Mesa,  obejrzeli instalację fotograficzno- multimedialną pt.”plac Niebiańskiego Spokoju Memorandum” Chrisa Niedenthala, która była częścią projektu “Polska- Chiny- Europa 1989” ( ECS, I sem.2019 r.).
Młodzież uczestniczyła w tym wydarzeniu w ramach realizacji edukacji globalnej ( obywatelskiej i historycznej ). Prezentowana na wystawie praca to komentarz artysty do rzeczywistości Chin lat 80., ma ona wydźwięk ponadczasowy. Autor buntuje się przeciwko zniewoleniu i upodleniu człowieka przez ustrój totalitarny. Chris Niedenthal wykonał zdjęcia w maju 1989 r. na Placu Niebiańskiego Spokoju w stolicy Chin- Pekinie, gdzie studenci domagali się demokratyzacji życia społecznego.
Na zdjęciach m.in. :
– ucz.kl.4a oglądają instalację,
– wypełnianie kart pracy przez ucz. w zespołach,
– eksponowane prace autora.
         Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa