POCZĄTEK NOWEGO ROKU SZKOLNEGO STAWIA PRZED NAMI ZADANIE ZINTEGROWANIA KLASY, Z KTÓRĄ PRACOWAĆ. DOTYCZY TO ZARÓWNO NOWO UTWORZONYCH KLAS, JAK I ZESPOŁÓW KLASOWYCH, KTÓRE SPOTYKAJA SIE PONOWNIE PO WAKACJACH – ZWŁASZCZA, JEŚLI W TYM ROKU SZKOLNYM DOSZŁY NOWE OSOBY.

Jeśli chcemy skutecznie zintegrować klasę, warto:

 • Planować działania integracyjne, uwzględniając indywidualne predyspozycje i potrzeby wszyskich zainteresowanych osób
 • Stworzyć sprzyjającą atmosferę – zabawy, swobody, ale też życzliwości i akceptacji
 • Zadbać o atrakcyjne metody integracji
 • Poświęcić integracji dość dużo czassu
 • Stwarzać uczniom i uczennicom jak najwiecej okazji do rozmowy i współpracy
 • Starannie dopasować propozycje działań do wieku uczestników
 • Troszczyć się o zgranie klasy przez cały rok

Jak włączyć nowe osoby?

 • Przygotować klasę – zwróćmy uwagę na niełatwą sytuację takiej osoby
 • Poszukać sprzymierzeńców, którzy zgodzą się wprowadzić nowego ucznia w życie klasy i szkoły
 • Jeszcze przed pojawieniem się nowego ucznia w szkole porozmawiać z nim i jego rodzicami
 • Zaproponować wszystkim, by przez jakiś czas nosili plakietki z imionami- nowej osobie łatwiej je będzie zapamiętać
 • Jeśli nowy uczeń bedzie miał ochotę, możemy mu umozliwić przygotowanie krótkiej prezentacji np. na temat jego pasji, a jeśli pochodzi z innego kraju, to też o miejscu jego pochodzenia
 • Jeżeli uczeń zrezygnuje z prezentacji, powinien mieć możliwość, by przedstawić się samodzielnie przed klasą