Uczeń zdolny charakteryzuje się co najmniej jedna z trzech wymienionych cech:

 • Wysokim poziomem osiągnięć lub możliwością takich osiągnięć związanych z potencjałem w dziedzinach nauki, twórczości lub działalności społecznej
 • Wysokim poziomem zdolności specjalnych
 • Wysokim poziomem zdolności ogólnych

Jak rozpoznać ucznia zdolnego?

 • Obserwacja
 • Wywiad
 • Testy predyspozycji i zdolności, kwestionariusze, skale, listy cech
 • Nominacje
 • Prace wytwory i osiągnięcia
 • Opinia PPP

Jak możesz wspierać ucznia zdolnego w rozwoju?

 • Dostosuj metody i formy pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień
 • Oprzyj nauczanie na innowacjach i eksperymentach pedagogicznych, autorskich programach
 • Indywidualizuj i różnicuj prace na lekcji
 • Motywuj do udziału w konkursach
 • Opracuj indywidualny plan rozwoju
 • Organizuj konsultacje i zapraszaj na zajścia ekspertów spoza szkoły
 • Wskazuj kierunki rozwoju, współpracuj z innymi podmiotami i osobami
 • Pozyskuj ekspertów, tutorów, opiekunów dla ucznia zdolnego
 • Stymuluj samokształcenie, inspiruj do pracy własnej
 • Poszerzaj swoje kompetencje w zakresie kształcenia uczniów zdolnych
 • Zadbaj o wsparcie pedagogiczne i psychologiczne
 • Poświęcaj uczniowi zdolnemu jak najwięcej czasu

 

Agnieszka Wałęsa