23 czerwca 2021 odbył się “Quiz o lecie” dla klas pierwszych. Dzieci chętnie wzięły udział w zabawie. Udzielały prawidłowych odpowiedzi utrwalając w ten sposób wiadomości, które zdobyły na zajęciach w świetlicy. 6 uczniów zdobyło najwięcej punktów. Są to dzieci z klasy Ia :Krzysztof K., Natan M., Szymon G., Oliwia R., Adam J., Lena J. Gratulacje.!!!Nauczycielki świetlicy.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa