Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny Uniwersytet prowadzony przez dzieci.

Nasi Młodzi Naukowcy w wieku od 6. do 12 lat prowadzą swoje wykłady i przedstawiają własne badania naukowe.

Projekt „ Polska Akademia Dzieci „ jest projektem innowacyjnym. Opiera się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów oraz informatyzacji nauczania wczesnoszkolnego. Oparty jest na koncepcji Uniwersytetów Dzieci, które od 2002 r. pojawiły się na różnych uczelniach Europy i w Polsce.

Celem PAD-u jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci w wieku 6-12 lat.

W ramach PAD-u założono realizację 8 zjazdów składających się z 2 wykładów na każdej z uczelni biorących udział w projekcie.

Każdy zjazd trwa maksymalnie 120 minut.

Wykłady będą się odbywały 1 raz w miesiącu w przeciągu danego roku akademickiego. N

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 

HARMONOGRAM WYKŁADÓW 2017/2018 

20.10.2017 – godz. 10:00

17.11.2017 – godz. 10:00

15.12.2017 – godz. 10:00

19.01.2018 – godz. 10:00

Anna Grzyb