Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obowiązuje rekrutacja elektroniczna pod adresem:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

  • Kandydat zakłada  konto w Systemie. Szczegóły logowania , tryb i harmonogram znajdują się na stronach internetowych systemu  w instrukcji rekrutacji. ( wg harmonogramu)
  • Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. ( wg harmonogramu)
  • Kandydat wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  ( wg harmonogramu)

Regulamin Rekrutacji do SMS LO 2021-2022 Oryginał

Regulamin Rekrutacji do XII LO 2021-2022 Oryginał

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa