W 2018 r. w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku odbyło się wiele wydarzeń ( ze szczególnym uwzględnieniem m-ca listopada), w związku z obchodami “Roku Niepodległości”, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele, trenerzy, rodzice.

Na zdjęciach m.in.:
– serduszkowe dedykacje dla Niepodległej,
– uczniowie zerówki na tle swych prac,
– n-l plastyki, Arkadiusz Baniecki, prezentuje konkursowe prace uczniów,
– Dyrektor ZSSiO mgr Irena Adamowska, W-ce Dyrektor mgr Maria Kasprowiak, Dyrektor ZSMS mgr Ewa Leyk-Latowska, Opiekun Sam. Szk. w XII LO mgr Danuta Krysiewicz-Uranowska, n-l j.pol. mgr Aleksandra Porożyńska na tle pamiątkowej planszy,
– tematyczne tablice / gazetki,
– pamiątkowe zdjęcia młodzieży, nauczycieli, trenerów, katechetów.
                                Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder