Umiejętność rozpoznania depresji i odpowiednia reakcja mogą przyspieszyć wychodzenie z choroby. Niezwykle istotna jest reakcja najbliższych osoby cierpiącej na depresję.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny. W Polsce na depresję i inne zaburzenia afektywne cierpi około 1,5 miliona osób, jednak statystyki nie są dokładne, bo wielu chorych nigdy nie podejmuje leczenia. Dlatego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało w ramach Narodowego Programu Zdrowia kampanię „ Depresja. Naucz się pomagać.”

Głównym celem kampanii jest uwrażliwienie na zwiastuny depresji, uczenie umiejętności odpowiedniej reakcji bez obaw i uprzedzeń, uświadomienie, że depresja jest chorobą podobną do innych chorób przewlekłych.

Upowszechnianie wiedzy na temat uwarunkowań i przebiegu choroby pomaga odpowiednio wspierać osoby dotknięte depresją i zachęcać do podjęcia leczenia.

Umiejętność rozpoznawania depresji, odpowiednia reakcja i pomoc w podjęciu decyzji o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć wychodzenie z choroby . niezrozumiały smutek, obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie i zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u osób z najbliższego otoczenia. Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że to nie lenistwo i zła wola ale depresja.

Ponad połowa chorych nie szuka pomocy

Na depresję zapada coraz więcej osób w różnym wieku, również aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, postrzeganych jako spełnione na wielu płaszczyznach życia, a także osoby, które borykają się z różnego rodzaju stratami. Choć depresje można skutecznie leczyć, ponad połowa cierpiących na chorobę nie szuka pomocy u specjalisty. Do podjęcia leczenia może skłonić właściwa reakcja najbliższego otoczenia i wsparcie bliskich osób.

Wzrost zachorowań na depresję

Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn choruje na depresję. Około 80% chorych to osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia, ale coraz częściej depresja dotyka młodzież i dzieci. Często współtowarzyszy także innym chorobom.

Specjaliści uważają, że wzrost zachorowań spowodowany jest m.in. współczesnym stylem życia, w którym jest zbyt mało miejsca na odpoczynek oraz poczuciem samotności doświadczanym przez coraz więcej osób.

Jak leczyć depresję?

Pacjent z depresja może leczyć się w placówkach ambulatoryjnych, oddziałach dziennych i stacjonarnych.

W ramach świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych pacjent może skorzystać z konsultacji lekarskiej lub porady psychologicznej oraz sesji psychoterapeutycznych.

Agnieszka Wałęsa