Nauczyciele naszej szkoły Jolanta Styp-Rekowska (koordynator projektu) oraz Aleksandra Dobke wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu koordynatorów projektu ERASMUS+ w Portugalii. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem szkoły oraz oficjalnym powitaniem uczestników przez dyrektora placówki Joao Rafael Almeida Zostaliśmy również zapoznani ze specyfiką pracy szkoły oraz portugalskim systemem edukacji. Następnie każda ze szkół partnerskich przedstawiła wdrożone przez siebie rozwiązania wzorowane na włoskim projekcie: „Pear educatnion” („Edukacja rówieśnicza”).

Kolejnego dnia nauczyciele szkoły z Portugalii przedstawili swoje autorskie projekty edukacyjne:

  • „Grupa+” (podział uczniów na grupy międzyoddziałowe w zależności od stopnia zaawansowania na języku angielskim oraz matematyce).
  • „I – program” (wykorzystanie ipadów oraz różnorodnych aplikacji w edukacji szkolnej).

Wszyscy uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w lekcjach oraz obserwować portugalskie rozwiązania edukacyjne w praktyce.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli z pozostałych szkół partnerskich z: Finlandii, Szwecji, Austrii, Włoch, Hiszpanii oraz Portugalii.  Organizatorzy zaplanowali dla nas również bogaty program kulturalny (zwiedzanie Lizbony oraz wieczór z tradycyjną portugalską muzyką – Fado).