UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

W czasie zdalnej edukacji stworzyliśmy międzynarodowy projekt eTwinning “STAY AT HOME BE HOPEFUL”. W projekcie wzięły udział szkoły głownie z Turcji, Polski, Ukrainy.

Przez 8 tygodni zdalnie tworzyliśmy różne zadania
PROJECK CALENDAR

1.WEEK

 Register and Log in procedure/ Procedury rejestracyjne

2.WEEK

Meeting activities, designing posters and logo competition/ Pierwsze spotkania, tworzenie logo projektu i pierwszych posterów

3. WEEK

Activities about Covid-19 pandemic/ Aktywności dotyczące informacji na temat Covid – 19

4. WEEK

Origami works and  games/ Zajęcia praktyczne – tworzenie zwierząt origami i prostych gier za pomocą WEB 2.0 tools.

5. WEEK

The importance of having nutritious diet, healthy recipies/ Tydzień zdrowego żywienia

6. WEEK

Doing exercise at home/ aktywność sportowa w warunkach domowych

7. WEEK

Designing a toy using waste materials/ tworzenie zabawek z odpadów domowych

8. WEEK

Ending-gathering project works and extending of the activities, Farewell. / podsumowanie, ewaluacja, pożegnanie na webinarium.

Po za głównymi 8 aktywnościami pojawiła się sekcja rysowania, układania puzzli, szycia, ustrajania okien domowych dla lekarzy w drodze do domu, świętowania dnia dziecka , świętowanie 15 lecie eTwiningu, pisanie pamiętnika, tworzenie posterów i wordartów. znalazła się też sekcja domowych ogródków. Napisaliśmy również książkę ABC Covid 19.
Poniżej nasza książka podsumowująca prace międzynarodowego zespołu.
Fragmenty naszych działań.

Już dziś zapraszamy do nowego całorocznego projektu od września dotyczącego zmian klimatu. Będzie się działo!

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa