UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

  15 MAJA OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN. STĄD  FOTOGRAFIE PRZEDSTAWIAJĄCE PRZEPIĘKNE DRZEWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ INSPIRACJĄ I ZACHĘTĄ DO STWORZENIA NA TEJ BAZIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO WŁASNEJ RODZINY.
      PAMIĘTAJMY,ŻE WSZYSTKO PRZETRWAMY Z POMOCĄ RODZINY.
DOBREGO RODZINNEGO WEEKENDU PRZY WSPÓLNEJ PRACY.

                                                             NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa