UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Sztafeta Pływacka – z udziałem młodszych i starszych dzieci, ale również nas – dorosłych – była niewątpliwie wydarzeniem, które cieszyło się ogromną popularnością w Dniu Profilaktyki w ramach projektu „Kręci mnie zdrowie”. Celem Gdańskiego Dnia Profilaktyki w naszej szkole była promocja zdrowia jako stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Hasło sztafety brzmiało: „Dzisiaj się wspaniale czuję, bo mi humor dopisuje”.

Nauczyciele – trenerzy wraz z dziećmi w wesołych strojach zaprezentowali  ciekawe dyscypliny sportowe. Wszyscy bawili się doskonale, czerpiąc radość z  zajęć.  Celem projektu „Kręci mnie zdrowie” była promocja zdrowia poprzez rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych u dzieci i młodzieży, kształtowanie postawy optymizmu, wiary w siebie, pozytywnego nastawienia do siebie i świata, wzmacnianie poczucia humoru, budowanie dobrych relacji pomiędzy dziećmi, współpracy, nabywanie odporności na trudne emocjonalnie sytuacje poprzez wsparcie w grupie. Nauczyciele poprzez wspólną zabawę starali się przekazać dzieciom następujące treści:

1.W życiu warto uczyć się dystansu do siebie.

2.Ludziom z poczuciem humoru żyje się łatwiej.

3.Dobry humor łączy ludzi i stwarza miłe sytuacje.

4.Dystans do siebie jest najważniejszym i najtrudniejszym dystansem w życiu.

 

Agnieszka Kasprowicz, Alicja Kokorzycka.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa