Tutor to osoba, która pomaga, wspiera, stawia wyzwania przed uczniem. Tutor pozwala podopiecznemu rozwinąć skrzydła, zobaczyć w sobie siłę i mocne strony, a przede wszystkim uwierzyć w siebie. Tutor nie mówi uczniowi, kim on ma być, nie podsuwa własnych rozwiązań, ale stara się, by uczeń sam znalazł odpowiedzi na pytania.

Tutoring jest w naszym gimnazjum innowacją pedagogiczną, to znaczy że nikt wcześniej nie pracował tą metodą. Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna ukierunkowana na rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Polega ona na regularnych spotkaniach (tzw. tutorialach) z uczniem (tzw. tutee), podczas których omawiane są eseje lub inne zadania przygotowane przez podopiecznego na prośbę prowadzącego (tzw. tutora).

Dla mnie osobiście tutoring to niesamowita przygoda, którą mogę przeżyć z podopiecznym – to pomoc w rozpoznawaniu jego talentów oraz w zdobywaniu wiedzy o sobie samym.

Chcę być dla moich tutees partnerem do dyskusji na każdy temat. Partnerem innym niż kolega i koleżanka, ale równie ważnym. Często uczniowie  nie mają doświadczeń w partnerskich relacjach z dorosłymi, a chcą przecież, żeby jakiś dorosły rozmawiał z nimi poważnie, zadając poważne pytania czy starając się dowiedzieć, co  rzeczywiście młodzi na dany temat myślą.

Pracę tutora dobrze obrazuje metafora „lampy i zwierciadła”. Tutor jest kimś, kto czasem musi  „poświecić”, by uczeń mógł dostrzec rzeczy, których do tej pory nie widział. Jednocześnie może być dla ucznia „zwierciadłem”. Dzięki sensownym pytaniom postawionym przez tutora uczeń może się w nim „przejrzeć”, a przez to lepiej zrozumieć sytuację, w której się znalazł.

Jeśli chcesz poznać swoje mocne strony, odkryć talenty, o których być może nie wiedziałeś, zapraszam Cię na indywidualne zajęcia.

To naprawdę ciekawa przygoda!:)

Zapraszam gorąco!

Agnieszka Wojda

PEDAGG GIM 15