Pomimo pandemii uczciliśmy Tydzień Demokracji w ZSSiMS. Uczniowie brali udział w konkursach, quizach, debatach klasowych, emisji filmu m.in. „ Polskie drogi do wolności”,  „ Drogi do wolności, drogi do wspólnej Europy 1945-2007”, tworzyli plakaty i przygotowywali się do wyborów SU.

                                  Agnieszka Kościelska, Elżbieta Krawczykiewicz, Anna Wolińska, Mariola Treder

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa