Młodzież, nauczyciele, trenerzy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział od stycznia do grudnia 2018 r. w obchodach z okazji Roku Niepodległości, ( m.in.zajęcia lekcyjne, konkursy, wystawy, apel, warsztaty, międzynarodowe seminaria,konferencje, wycieczki edukacyjne, sesja krajoznawcza, wieczornica, lekcje muzealne, projekcje patriotycznych filmów, Bieg Niepodległości ).

W wydarzeniach pozaszkolnych uczestniczyli m.in.:przedstawiciele władz samorządowych,Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, W-ce Prezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk , pedagodzy, pisarze, dziennikarze ( z Polski, Niemiec, Ukrainy ), nauczyciele ( ZSSiO reprezentował n- l historii Mariola Treder ), edukatorzy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi wyższych uczelni ( z kraju i zagranicy ), przewodnicy PTTK.

Rok Niepodległości był upamiętniony w 2018 r. w wielu miastach Polski i krajach europejskich, w których działa Polonia.
Uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, ponieważ w ZSSiO od wielu lat są podejmowane działania z zakresu edukacji globalnej, historycznej, wielokulturowości, regionalizmu. Bierzemy udział we wszystkich, znaczących, regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach tutaj z okazji “Roku Niepodległości”.

I/II , IX 2018 r. – akcja informacyjna, zajęcia warsztatowe w kl.8c ( SP nr 75 ) nt.”100- lecie Niepodległej Polski”, ZSSiO.
IX 2018 r. – koncert, widowisko multimedialne “Gala Bohaterów”, Polska Filharmonia Bałtycka im.Fryderyka Chopina.
IX/ X 2018 r. – wystawa “Wojsko Niepodległej., Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.
X 2018 r. – polsko- niemieckie seminarium “Drogi Wolności…”, MDSM Oświęcim, Fundacja Krzyżowa.
X 2018 r. – lekcja muzealno- terenowa w kl.8c nt.”Niepodległa na Pomorzu”,plafon “Niebo Polskie”,UM w Gdańsku .
XI 2018 r. – m.in. apel, konkursy, wystawy, polonez,maraton z okazji jubileuszowego Święta Niepodległości, ZSSiO.
XI/XII 2018 r – seminarium “Ojcowie Niepodległości” dla n- li oraz edukatorów z Polski, IPN Warszawa.
XII 2018 r./I 2019 r. – wystawa “Jesteśmy! Polska 1918- 2018”, Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska.

Na zdjęciach m.in. :
– ucz.8c ( SP nr 75 ) podczas zajęć lekcyjnych, warsztatowych, poświęconych 100- leciu Niepodległej Polski,
– Dyr.ZSSiO mgr Irena Adamowska zabiera głos na forum podczas uroczystego apelu,
– uczestnicy międzynarodowego seminarium,
– nauczyciel historii Mariola Treder z prof.Markiem Ney- Krwawiczem ( kolekcjonerem militariów),
– katalog wystawy,
– harmonogram działań w związku z obchodami jubileuszowego Święta Niepodległości,
– wernisaże wystaw,
– uczestnicy wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder