Muzeum Stutthof (  www.stutthof.pl ) – lekcja terenowa dla uczniów gimnazjum.
W okresie od 2 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska, w miejscowości Sztutowo, istniał niemiecki obóz koncentracyjny KL Stutthof. Był pierwszym i najdłużej funkcjonującym obozem tego typu na terenach wchodzących obecniew skład państwa polskiego. Osadzono w nim ok. 110 – 127 tys. osób pochodzących z 26 krajów ( w tym 49 tys. kobiet i dzieci ). Wśród więźniów najliczniejsi byli Żydzi ( ok. 50 tys. ), Polacy,Rosjanie.

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu( www.auschwitz.org ), wizyta ( kwiecień 2017 r. ),nauczycieli i edukatorów z całej Polski w ramach seminarium o “Zagładzie Żydów…” ( ZSSiO
reprezentował n- l historii, Mariola Treder ).
Uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, ponieważ w ZSSiO kładzie się bardzo duży nacisk, nie
tylko na sport, ale również na edukację globalną ( w tym wielokulturowość ), obywatelską,
patriotyczną, historyczną.
Utworzone w 1947 r. Muzeum i Miejsce Pamięci obejmuje obszar byłego obozu Auschwitz I ( 20 ha )
i Auschwitz II- Birkenau ( 171 ha ). Był to największy obóz Zagłady ( pochłonął ok 1,100 mln ofiar, blisko
milion Żydów ).
Centrum św.Maksymiliana w Harmężach k/Oświęcimia – zwiedzanie wystawy, wstrząsającej, pt.”Klisze
pamięci.Labirynty” Mariana Kołodzieja byłego więźnia KL Auschwitz nr 432.
Na zdjęciach m.in.:
– uczniowie gimnazjum z wych.klasy, Mariolą Treder przed pomnikiem poświęconym zamordowanym
   Żydom,
– ” Brama Śmierci”, ogrodzenie obozowe, w tle baraki,
– młodzież ogląda mapę podobozów KL Stutthof,
– zwiedzanie wystawy “Żydzi w KL Stutthof” oraz słuchanie relacji świadków ( w wersji audio ),
– Muzeum Auschwitz – Birkenau, odwiedzający z różnych państw,
– nauczyciel historii, Mariola Treder przed Bramą Arbeit Macht Frei,
– ulica obozowa, bloki, fragment ogrodzenia,
– zajęcia warsztatowe w bloku 25 dotyczące sztuki obozowej,
– Birkenau : brama wjazdowa, rampa kolejowa, wagon,
– Birkenau, pomnik ku czci ofiar Auschwitz,
– Centrum św. Maksymiliana, wejście na wystawę Mariana Kołodzieja.
                                                    Relacja i zdjęcia :     Mariola Treder