UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział od września do grudnia 2017 r. w obchodach z okazji “500- lecia reformacji”/ Roku Reformacji, ( zajęcia lekcyjne, konkursy, wystawy, międzynarodowe konferencje, spacer edukacyjny ).
W wydarzeniach pozaszkolnych uczestniczyli m.in.:przedstawiciele władz samorządowych, ks.bp prof. Marcin Hinz Diecezja Pomorsko- Wielkopolska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, Lawrence Ugwu Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury,dr Katarzyna Kubicka W-ce Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku, Bronisława Dejna kurator projektu NCK, pastorzy, księża ( z Polski i Niemiec ), nauczyciele ( ZSSiO reprezentował n- l historii Mariola Treder ), edukatorzy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi wyższych uczelni ( z kraju i zagranicy ), przewodnicy PTTK.

500- lecie reformacji było upamiętnione w 2017 r. w wielu miastach Polski i krajach europejskich, które objęła reformacja w XVI w.
Uczestniczyliśmy w tych wydarzeniach, ponieważ w ZSSiO od wielu lat są podejmowane działania z zakresu edukacji globalnej, historycznej, wielokulturowości, regionalizmu. Bierzemy udział we wszystkich, znaczących, regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięciach tutaj z okazji “Roku Reformacji”.
29-30 IX 2017r. – międzynarodowa konferencja “Reformacja w Prusach Królewskich, Książęcych i Inflantach. Historia-Ludzie-Sztuka-Literatura”, która swoim charakterem nawiązywała do celebrowanych dawniej uroczystych obchodów Święta Reformacji m.in. w Gdańsku,  Centrum św.Jana.
IX/X 2017 r. – akcja informacyjna, zajęcia warsztatowe w kl.7c ( SP nr 75 ) nt.”Reformacja w Gdańsku, na Pomorzu i nad Bałtykiem”,  ZSSiO.
17-18 X 2017 r. – międzynarodowa konferencja “Reformacja i ewangelizm nad Bałtykiem. Johannes Bugenhagen – Doktor Pomeranus ( 1485-1558 ). Dziedzictwo materialne i kulturowe przesłanie”, Nadbałtyckie Centrum Kultury ( Ratusz Staromiejski ), www.nck.org.pl .
18 X-08 XI 2017 r. – wystawa “Z życia kościołów – protestanci na Pomorzu w XIX i XX w., Archiwum Państwowe w Gdańsku.
21 X 2017 r. – spacer edukacyjny “Szlak kulturowy w Gdańsku. Szlak dobroczynności”, Stare Miasto, Osiek, Stare Przedmieście, Nowe Ogrody.
17 X-12 XI 2017 r. – wystawa “Johannes Bugenhagen. Doktor Pomeranus ( 1485-1558 )”, Centrum św.Jana.
31.10.2017 r.-31.01.2018 r. – wystawa “Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej”, Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Zielona Brama.
X/XI 2017 r – Konkurs Historyczno-Plastyczny w kategorii Lapbooki nt.”Reformacja w Gdańsku, na Pomorzu, nad Bałtykiem”, ZSSiO.
XI/XII 2017 r. – wystawa prac konkursowych pt.”Reformacja w Gdańsku i nad Bałtykiem”, ZSSiO.
Na zdjęciach m.in. :
– ucz.7c ( SP nr 75 ) podczas zajęć lekcyjnych poświęconych reformacji,
– uczestnicy międzynarodowej konferencji,
– nauczyciel historii Mariola Treder z materiałami promującymi wystawę w Archiwum Państwowym,
– program konferencji,
– informatory, zaproszenia, przewodniki,
– wernisaże wystaw,
– ucz.7d, LO, SP przy ekspozycji konkursowych  prac w ZSSiO.
Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa