UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a SP nr 75 z wychowawcą klasy – Mariolą Treder oraz trenerem Jakubem Popis, zwiedzili magazyn książek w nowym budynku Biblioteki Gdańskiej PAN- u.
Zajęcia odbyły się ( II sem.2020 r.) w ramach upowszechniania wśród młodzieży historii regionalnej.

Na zdjęciach m.in. :
– uczniowie oglądają tradycyjne i nowoczesne katalogi,
– magazynier Grażyna Ogrodowczyk oprowadza ucz.,
– nauczyciel historii, Mariola Treder oraz trener z podopiecznymi,
– kierownik Działu Nowe Książki przedstawia ciekawostki zw. z obiektem.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa