Spotkanie Rodziców dzieci przyjętych do klasy „0” i I SP 75 na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Klasa „0” godzina 16.00

Klasa I godzina 16.30


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.8c z wych.klasy Mariolą Treder i trenerem Tomaszem Borkowskim ) na wystawie obrazów, rzeźb pt.”Kolekcja stała G.Grassa” ( Gdańska Galeria Miejska, II sem.2019 r.)
Autor tych dzieł jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla (1999 r.) oraz Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska.

Młodzież uczestniczyła w tym wydarzeniu w ramach realizacji : Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej ( GPEK ), wielokulturowości oraz edukacji globalnej.

Na zdjęciach m.in. :
– ucz.kl.8c SP nr 75 zwiedzają wystawę pod kierunkiem, asystenta kuratorki, Michała Skierki,
– młodzież z trenerem przed ekspozycją,
– n- l historii Mariola Treder monitoruje zwiedzanie i pracę uczniów,
– eksponowane prace ( ggm.gda.pl ),
– materiały promujące projekt “Grassomania”.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder