Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odwołuje posiedzenie Rady Rodziców w dniu 03stycznia 2017 r. i zaprasza na 07 lutego 2017 r.