UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Informuję o wolnych miejscach w programie „Szkoła dla rodziców” cz. II„Rodzeństwo  bez rywalizacji”

Zajęcia odbywać się będą w Europejskim Centrum Solidarności w terminie od 13.11.2019 r. do 17.12.2019 r. w godz. 16.30. – 19.30.

Uwaga! Zajęcia są skierowane do rodziców, którzy wcześniej ukończyli I część „Szkoły dla Rodziców”.

Szczegółowe informacje i zapisy – Julia Wójcik , tel. 606299555.

Realizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Gdańsk.

Podczas zajęć rodzice wzmocnią swoje kompetencje wychowawcze, nauczą się jak pomóc dzieciom żyć w zgodzie, bez rywalizacji, zazdrości, porównywania.

Tematyka zajęć:

✔ Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
✔ Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje – rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
✔ Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
✔ Równo czy sprawiedliwie?
✔ Jak radzić sobie z egoizmem?
✔ Problem ulubieńców.
✔ Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
✔ Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
✔ Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
✔ Wpływ ról na relacje w rodzinie – sposoby przeciwdziałania.
✔ Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
✔ Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
✔ Trudny konflikt między dziećmi – rodzic mediator.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa