AKCJA ZIMA”

Planujemy w okresie ferii zimowych prowadzić zajęcia w ramach „Akcji zima” .Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z wychowawcami klas , nauczycielem bibliotekarzem, nauczycielami świetlicy i trenerami .

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska