UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

OBECNE WAKACJE Z POWODU PANDEMII BĘDĄ INNE NIŻ ZWYKLE,ALE TO DOBRY CZAS NA POZNAWANIE NASZEJ OJCZYZNY.

     DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNY ROK SZKOLNY.ŻYCZYMY UDANYCH PEŁNYCH EMOCJI,ALE PRZEDE WSZYSTKIM,BEZPIECZNYCH I ZDROWYCH WAKACYJNYCH WYPRAW.

                            RADY NA BEZPIECZNE WAKACJE:
1.KĄPIEMY SIĘ TYLKO W WYZNACZONYCH MIEJSCACH POD OPIEKĄ
   RATOWNIKA LUB OSÓB DOROSŁYCH.
2.JEŹDZIMY NA ROWERACH,ROLKACH,DESKACH ZAWSZE W
    KASKACH I W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH.
3.PORUSZAMY SIĘ W PARKACH NARODOWYCH I
    KRAJOBRAZOWYCH TYLKO PO WYZNACZONYCH SZLAKACH.
4.STOSUJEMY SIĘ DO REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA
    PLACACH ZABAW I W INNYCH MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH
    DLA DZIECI.
5.PAMIĘTAJMY O ODPOWIEDNIM STROJU:OKULARACH
   PRZECIWSŁONECZNYCH,CZAPKACH,MASECZKACH ORAZ
   MYCIU I DEZYNFEKCJI RĄK.
                         DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!
                                                       NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa