Pierwszy tydzień września w naszej świetlicy przebiegał pod hasłem”POZNAJMY SIĘ!”. Dzieci poznawały nowych kolegów i koleżanki poprzez gry i zabawy integrujące grupę.Dla utrwalenia imion uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do świetlicy,dzieci wykonały prace plastyczne “łapki że swoim imieniem”, które zawiesiły na szyi by z daleka było je widać.

                                           Nauczycielki że świetlicy.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa