W ramach programu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” odwiedziliśmy 9 grudnia 2016r. Muzeum Narodowe w Gdańsku. Klasa I C LO uczestniczyła w zajęciach warsztatowych poświęconych jednemu z najcenniejszych dzieł sztuki znajdujących się w polskich zbiorach – „Sądowi Ostatecznemu” Hansa Memlinga.
Uczniowie poznali burzliwą historię tryptyku, a następnie pracowali w grupach z kartami zadań, które później zostały szczegółowo omówione. Zadania dotyczyły między innymi symboliki, scen biblijnych i motywów ikonograficznych. Młodzież z wnikliwością szukała szczegółów na tryptyku – do dziś wspominają tę wycieczkę.
Możemy polecić tego typu zajęcia, ponieważ nie tylko przybliżają uczniom świat sztuki dawnej i stanowią znakomite uzupełnienie lekcji w szkole, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt ze sztuką pozostawia ślad w umysłach młodych ludzi. Oprócz „Sądu Ostatecznego” obejrzeliśmy czasową wystawę „Sztuka średniowiecza” oraz wystawę stałą „Ceramika XV – XX w.”

Opiekunowie Zofia Knast i Ewa Szafarz