Jak pracować z uczniami o ponadprzeciętnej wrażliwości?

Wysoka wrażliwość polega na intensywnym odczuwaniu i głębszym przetwarzaniu bodźców płynących zarówno z otoczenia, jak i wnętrza danej osoby.

Na wysoką wrażliwość składają się cztery elementy:

 1. Głębia przetwarzania
 2. Przestymulowanie
 3. Emocje
 4. Wyczulenie

Po czym poznać WWO?

Poświęcone WWO publikacje wymieniają szereg charakterystycznych dla tych osób skłonności, zachowań i cech. Wśród nich warto wymienić zwłaszcza:

 • Wyłapywanie wielu subtelnych szczegółów z otoczenia, spostrzegawczość
 • Silną empatię i skłonność do ulegania wpływowi nastroju innych ludzi
 • Bogate i skomplikowane życie wewnętrzne
 • Wysoką sumienność, dbałość o wysoki poziom realizacji zadań i unikanie błędów
 • Szczególną wrażliwość na piękno i sztukę
 • Zdolność do dostrzegania i doceniania drobnych, ale ważnych szczegółów, które są pomijane przez innych
 • Skłonność do rozważnego działania, podejmowanie decyzji po namyśle
 • WWO czują silny dyskomfort, kiedy dzieje się zbyt dużo
 • Wyprowadza je z równowagi to, że ktoś oczekuje od nich zrobienia kilku rzeczy jednocześnie
 • Czują silny dyskomfort kiedy są obserwowane
 • Łatwo je przestraszyć lub psychicznie zranić
 • Silniej reagują na bodźce
 • Starają się unikać denerwujących i stresujących sytuacji
 • Zmiany zachodzące w ich życiu silniej wytracają je z równowagi
 • Są niechętne wobec rywalizacji
 • Kiedy są przestymulowane mogą „ wybuchać”
 • Są często postrzegane jako nadwrażliwe

Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym

 1. Warto dbać o ciszę w klasie
 2. Ucz swoich podopiecznych szanowania różnych temperamentów
 3. Zachęcaj swoich uczniów do kreatywności oraz intuicji i zwracaj uwagę na ich przejawy
 4. Staraj się wspierać stojące z boku osoby w integracji z całą klasą
 5. Dbaj o ogólną dobrą, przyjazną i akceptującą atmosferę w klasie
 6. Pamiętaj, że WWO potrzebują dłuższych okresów wyciszenia i odpoczynku oraz częstszych przerw
 7. Współpracuj z rodzicami dziecka