Młodzież Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku miała możliwość obejrzenia ( XII 2017 r. ) bardzo ciekawej wystawy przybliżającej historię regionalną z czasów II wojny światowej, zorganizowanej przez Piotra Jażdżewskiego ( wychowawcę z internatu ), a opracowanej przez IPN Oddział w Gdańsku ( gdansk.ipn.gov.pl ).
Uczniowie kl.7c SP nr 75 pod kierunkiem n-la historii, Marioli Treder , wypełniali karty pracy na jej podstawie.
W ZSSiO są organizowane liczne informacyjno – edukacyjne wystawy ( głównie na parterze ), zachęcamy wszystkich do ich oglądania.
Na zdjęciach m.in.:
– ucz. kl.7c z wychowawcą klasy, Mariolą Treder,
– młodzież ogląda wystawę,
– wypełnianie kart pracy przez ucz. w zespołach,
– tytuł wystawy.
Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder