BIBLIOTEKA SP ogłasza ELIMINACJE do

XV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

R E C Y T A T O R S K I E G O !!!

Tradycyjnie już ZAPRASZAM do udziału w szkolnych eliminacjach do konkursu recytatorskiego organizowanego przez gdańską Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. W tym roku konkurs przebiega pod hasłem „ Z biegiem Wisły”.

Finał wojewódzki odbędzie się w PBW 23. listopada.

Szkolne finały odbędą się 8-9 listopada i wyłonią reprezentację naszej szkoły na finały wojewódzkie.

Konkurs organizowany jest w 3. Grupach wiekowych:

– klasy 0-1

– klasy 2-3

– klasy 4-7

Uczniowie przygotowują do recytacji wiersz lub fragment prozy zgodny z hasłem. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o stroje, rekwizyty, dekoracje. ZGŁOSZENIA proszę przekazać do Wychowawców klas i do Biblioteki SP.

Serdecznie ZAPRASZAM