UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

PROPONUJEMY ZABAWY NA LATO,KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA YOU TUBE.

1.PIOSENKI O WAKACJACH DLA DZIECI:
   -“PRZYSZŁO LATO” W WYKONANIU PIOTRA FRONCZEWSKIEGO
      I JOANNY TRZEPIECIŃSKIEJ,

  -“PO ŁĄCE BIEGA LATO” -SŁOWA BARBARA LEWANDOWSKA,
     MUZYKA KRYSTYNA KWIATKOWSKA,
 – BAJECZKI I PIOSENECZKI,
 – # PIOSENKI DLA DZIECI #,
 – PIOSENKI DLA ZABAWY,
 – PIOSENKI O WAKACJACH DLA DZIECI.
2.ZABAWY MUZYCZNE:
   – PIOSENKI I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI,
   – ZABAWY RUCHOWE ZE ŚPIEWEM.
3.ZABAWY PODWÓRKOWE:
   – ZABAWY PODWÓRKOWE Z DAWDYCH LAT,
   – STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE,
  – AKADEMIA WSPÓLNEJ ZABAWY.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!
                                                            NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa