20 grudnia 2016 r. (wtorek)

Przydział sal lekcyjnych

Cel spotkania: Zapoznanie rodziców uczniów klas III LO z ocenami z zajęć edukacyjnych i zachowania na I semestr roku szkolnego 2016/ 2017 oraz próbnymi wynikami egzaminu maturalnego.

godz. 17.00 III LO + III SMS LO

III a LO – p. A. Kościelska s. 309

III b LO – p. H. Sokołowska-Signerska s. 22

III c LO – p. D. Pardo s. 27

III d LO – p. I. Skorecka s. 303

III M LO – p. A. Gracz-Kowalczyk s. 125